Sık Sorulan Sorular

İŞİTME NEDİR?

İşitme akustik enerjinin kulak oluşumları ve işitme siniri vasıtasıyla
beyne iletilmesi burada sentez edilmesi ve algılanmasıdır.

İŞİTME KAYBI NEDİR?

İşitme kaybı dış, orta, iç kulak ve akustik sinirde meydana gelen patolojiler nedeniyle çevredeki seslerin algılanamamasıdır. İşitme kaybı konuşma ve anlama becerileri bozukluklarını da beraberinde getirdiği için toplumda iletişimin bozulması ile sosyal sorunlara yol açmaktadır.

İŞİTME KAYBI ŞÜPHESİ OLANLAR NELER YAPMALI?

İşitme kaybı şüphesi olan kişilerin sorunu ötelememesi ve böyle bir durumda bir an önce işitme testi yaptırması gerekir. Aksi takdirde eğer ki işitme kaybı varsa ve bu sorunu görmezden gelirse bir süre sonra ev ve dışarıdaki sosyal çevresiyle iletişimde problemler yaşayacaktır. Bu sorunu örnekleyecek olursak; özellikle evde karşılaşılan problemlerden birisi işitme kayıplı kişinin yüksek sesle televizyon izlemesi ve diğer aile bireylerinin oluşan yüksek sesten rahatsız olması şeklindedir. Hatta ciddi kayıplarda komşular bile evdeki tv sesinden rahatsız olabilmektedir. Tek başına sade bu durum bile aile içinde gerginliğe sebebiyet verecek, en temel sosyal ortamımızı bozacaktır.
Sorunla yüzleşmek, sorunu çözmek için atılacak ilk adımdır. Sonrasında atılacak adımlar hayatımızı daha yaşanır, konforlu ve mutlu kılacaktır.

İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR?

İşitme kaybının derecesi ne olursa olsun, amplifikasyondan hemen sonra çocuk işitme eğitimi almalı ve ailelerin de programlara katılımı sağlanmalıdır. İşitme kayıplı çocukların dil gelişimlerini tamamlayabilmeleri için, normal işiten yaşıtları ile birlikte olmaları ve konuşma ve ses terapisi almaları da gerekir. İşitme kaybı tanısının uygun zamanda konulmasında aile, öğretmen ve sağlık çalışanlarının rolü çok büyüktür.
Lisanın kazanılması için işitme kaybına ne kadar erken tanı konursa tedavi ve rehabilitasyon o kadar erken başlar ve lisan gelişimi için gerekli işitme algısı sağlanmış olur.

İŞİTME CİHAZI NEDİR?

İşitme cihazı, genellikle konuşmayı daha anlaşılır kılmak amacıyla, kullanıcı için sesi yükseltmek üzere tasarlanmış elektro akustik cihazlardır.

İŞİTME CİHAZINA KARAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İşitme cihazına karar verirken belirli ölçütler göz önünde tutulur. İşitme kaybının derecesi, işitme kaybının hangi frekanslarda olduğu, konuşmayı anlama derecesi, kulaktaki hastalığın ne olduğu ve hastanın tercihi önemlidir.
Sadece bir kulağın hasta olduğu durumlarda o kulağa işitme cihazı takılması gerekir. İki kulak birden hasta ise cihazın hangi kulağa takılacağına duyulan sesi anlama yüzdesine bakarak karar verilir. Ancak tek yönlü işitmenin arttırılması sesin yönünün ayırt edilmesi açısından zararı olabilir. O nedenle her iki kulağa cihaz takılması daha faydalıdır.
İşitme cihazlarının kulağı tembelleştirmesi ya da mevcut hastalığın ilerlemesine sebep olması gibi bir durum yoktur.

İŞİTME CİHAZINA ALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

İşitme cihazına alışma süreci yaşa, işitme kaybının derecesine, süresine ve işitme cihazını kabullenme isteğine bağlı olarak kişiden kişiye değişir. Cihaza alışma pratik, sabır ve zaman ister fakat sonuç sevindiricidir. Bu alışma süresinde hasta rahatsız olursa cihazı çıkarıp 1-2 saat ara vermelidir. Her gün bir gün evvelden biraz daha fazla süreyle cihaz kullanılması önerilir. Genel olarak hastaların çoğu ilk birkaç ayda işitme cihazına cihaza uyum sağlamaktadır.

İŞİTME CİHAZIYLA NE DEĞİŞİR ?

İşitme cihazı kullandıktan iki ay sonra gelen gürültüler, anlamsız olan sesler yavaşça anlam kazanmaya başlayacaktır. Gürültü olarak duyulan sesler parçalanarak neyin sesi olduğu fark edilecektir. Zaman içinde gelen seslerin günlük yaşamın ayrılmaz parçası olduğu, evrenin kendi doğası içinde oluştuğu fark edilir. Şehirde yaşayan insanlar, trafikten oluşan seslerin net olmayan trafik sesi olduğunu, bir fabrikanın yanından geçiyorsa makine sesi olduğunu fark eder. Zil sesi, insan sesi, su sesi, kuş sesi, kapı sesi evrenin diğer sesleri birbirinden ayrılır. Evrende var olan seslerin her birinin bir kimliği, özü ve karakteri vardır. Bu dönemden sonra seslerin kimliği, özü ve karakteri tanınır. Anlamsız gürültülerin detaylı parçalanmasıyla anlamlı sesler ortaya çıkar.
İşitme cihazı kullandıktan iki ay sonra sinir sistemi normal şekilde çalışmaya başlayarak beyin ile kulak arasında irtibat sağlanır. Sinir sisteminin uyarılmasıyla atıl kalan, tembelleşen sinirler yeniden görevine başlar ve iletişim sağlar çünkü görevini yerine getirmeyen hangi organ olursa olsun tembelleşir ve zaman içinde beyin tarafından unutulur. İşitme cihazı bu alanda önemli bir görevi üstlenerek uyarılma işini yapar, beynin kulağı tanımasını sağlar, kulağa doğal görevini yükler.

İşitme cihazı kullanıldıktan bir kaç ay sonra kullanıcıda bazı önemli psikolojik değişikler de olur. İlk belirti kişinin sakinleşmesi ve sinirliliğin kalkmasıdır. Kişinin sakinleşmesi cihazdan duyduğu ilk yararın belirtisidir. Duymayanın sinirlenmemesi mümkün değildir. Çünkü kişinin doğasında konuşmak, duymak, toplumsal aktivitelere katılmak, insanlarla diyalog hâlinde olmak, evrende var olan su, kuş, rüzgâr, deniz sahilinde dalga sesini; neşelenmek veya hasret gidermek için müzik sesini duymak vardır. Kişinin doğasına herhangi bir şekilde baskı gelirse bünye kendi içinde rahatsızlığını bir şekilde ifade eder.

SGK İŞİTME CİHAZLARINI KARŞILIYOR MU ?

İşitme kayıplı kişi Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinin Kulak Burun Boğaz bölümlerine muayene için gitmelidir. Bu muayene esnasında KBB hekimine işitme problemi olduğunu söylemelidir. Kulak anatomisinin hekim tarafından muayenesinin ardından KBB hekimi gerekli gördüğü hastalarda işitme testi isteyecektir. İşitme testinden sonra işitme cihazı raporu ve reçetesi yazılmaktadır. Raporların geçerlilik süresi 4 ay, reçetelerin geçerlilik süresi 10 iş günüdür.
2018 işitme cihazlarında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ödemesi yetişkin hastalar için çalışanlarda 600 TL, emeklilerde 675 TL’ dir.

  • 0-4 yaş arası : Velisi çalışan ise 1458 TL, emekli ise 1640 TL
  • 5-12 yaş arası: Velisi çalışan ise 1296 TL, emekli ise 1458 TL
  • 13- 18 yaş arası: Velisi çalışan ise 1215 TL, emekli ise 1366 TL
  • 18 yaş ve üzeri hastalarda çalışan ise 810, emekli ise 911 TL

SGK ilk etapta bir kulaktaki işitme cihazı için ödeme yapmaktadır. Bu ödeme işitme merkezlerine yapılmaktadır. İkinci kulağa işitme cihazı ödemesi alabilmek için 6 ay sonra tekrar başvuru yapmak gerekmektedir.
18 yaş altı çocuklar için her iki işitme cihazı için ödeme alınabilmektedir. Hastaneden verilen raporun çift kulak için yazılmış olması gerekmektedir. 18 yaş üstü yetişkinlerde işitme cihazı raporu önce bir kulak için verilir, 6 ay sonra işitme cihazının faydası kanıtlandıktan sonra ikinci işitme cihazı için rapor çıkarılıp ödeme alınır. İkinci işitme cihazı için raporun üniversitelerin Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından verilmesi gerekmektedir. Yetişkinlerde ikinci kulak için bu rapor verilirken kişinin ilk aldığı işitme cihazından fayda gördüğünün anlaşılması için Serbest Alan Testi istenmektedir.

NEDEN ÇİFT TARAFLI İŞİTME CİHAZI KULLANMALIYIM ?

Her iki kulağından eşit seviyede duyamayan bir birey sesin tam olarak nereden geldiğini kavramada, karşılıklı sohbetlerde konuşanın dediklerini net anlamada ve sosyal yaşama tam olarak katılmakta sıkıntılar yaşar.

2 kulağında da duyma sıkıntısı olan birey tek cihaz kullanırsa cihaz olmayan kulağın duyması zamanla zayıflayacaktır. Bu da ileriki yaşamında bireyi tek kulakla duymaya mahkum edecek, insanlarla iletişimi istediği seviyede olamayacaktır. Dolayısıyla çift taraflı cihaz kullanımı pek çok yönden çok önemlidir.

ÇİFT İŞİTME CİHAZININ FAYDALARI NELERDİR?

  • İki taraflı cihaz kullanmanın en önemli faydaları;
  • Sesin geldiği yönü tayin etme yeteneğiniz düzelir
  • Gürültülü ortamlarda konuşulanları anlamanız kolaylaşır
  • Kulak tembelliği riski azalır
  • Daha dolu, zengin ve rahat bir dinleme ortamına sahip olmanızı sağlar
  • Sesin yönünü fark edersiniz